RODO i Polityka Prywatności

W związku z wejściem 25 maja 2018 roku obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych (RODO), pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących Państwu prawach.


Administratorem Twoich danych osobowych jest

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

Z administratorem danych osobowych podawanych podczas korzystania z funkcjonalności oferowanych przez naszą stronę internetową www.solidarnosc-center.org / www.solidarnosc-center.net można się skontaktować pod adresem center(at)solidarnosc-center.org lub na wskazany adres pocztowy naszej siedziby.

Aby możliwe było wykonywanie naszych celów statutowych, potrzebujemy wsparcia podmiotów zewnętrznych. Z uwagi na to, dane możemy przekazywać odbiorcom, tj.:

pomiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;


bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń, jeżeli korzystanie z funkcjonalności naszych systemów jest związane z koniecznością rozliczeń;


podmiotom umożliwiającym nam dokonywanie zdalnych operacji płatniczych;


organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;


podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów informatycznych, on-line, strony internetowe,j wspierającym naszą działalność

 

Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celach związanych z celami stautowymi  i ich realizacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej rozporządzeniem.


Odbiorcą Twoich danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).


Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe w związku z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach .


Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.


Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.


Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.


 

Polityka plików cookies


Niniejsza Polityka dotyczy plików "cookies" i odnosi się do strony internetowej, której właścicielem jest Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, 31-069 Kraków, Polska.


Czym są pliki “cookies”?

Pliki “cookies” to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają urządzenie Użytkownika i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji.


Jakiego rodzaju plików “cookie” używamy i w jaki sposób je wykorzystujemy?

Stałe pliki cookie
Pliki cookie konieczne do przeprowadzenia podstawowych czynności w serwisie, takich, jak transakcje i umieszczanie ogłoszeń. Pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu ręcznego usunięcia.

Sesyjne pliki cookie
Pliki cookie pozwalające zapamiętać wybory dokonane przez Użytkownika i używane m.in. przy logowaniu oraz wyświetlaniu ostatnio oglądanych ogłoszeń na stronie głównej. Pozostają na urządzeniu użytkownika do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.

Pliki cookie służące do analiz
Pliki cookie pozwalające zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez użytkownika podczas przeglądania witryny, i umożliwiające ulepszanie działania oraz struktury serwisu.

Pliki cookie używane do targetowania
Pliki cookie zapamiętujące informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie użytkownikom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.


Usuwanie plików „cookies”

Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookie.

Aby poznać szczegóły dotyczące zarządzania plikami cookies w Twoim oprogramowaniu, wybierz odpowiednią przeglądarkę:

lub urządzenie mobilne:

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

© 2018 -2020 Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

© 2018 -2020 InXecuitve Management & Assistance Group SCA