DOKUMENTY

Gdańsk, Poland, 09.11 2019 r.

Uchwała Programowa Rady Naukowo-Programowej
MCBFS
Resolución Programatica del Consejo de Acaddemico-Programatico
del MCBFS

Częstochowa, Poland, 26 10. 2018

Posłanie Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność” do ludzi pracy
Congreso Nacional
del NSZZ "Solidarność"

Llamamiento a los trabajadores de todo el mundo.

Granada, Spain, 18.07. 2018

DEKLARACJA Z GRANADY
DECLARACIÓN DE GRANADA
GRANADA DECLARATION

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

© 2018 -2020 Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

© 2018 -2020 InXecuitve Management & Assistance Group SCA