ks. dr hab. Jarosław Jagiełło, prof.
Dziekan WF UPJPII
p. Bogdan Biś
Pierwszy zastępca przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność
Show More

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

© 2018 -2020 Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

© 2018 -2020 InXecuitve Management & Assistance Group SCA