NEWSLETTER

Zakopane. 19.06.2018

Podpisanie Aktu powstania MCBFS

Podpisanie przez Wielkiego Kanclerza UPJPII ks. prof. dr. hab. Marka Jędraszewskiego oraz przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ Solidarność Piotra Dudę do-kumentu Porozumienie o współpracy naukowej, powstałego w wyniku powołania Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności (MCBFS), jako nowej jednostki naukowej Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

1/2

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

© 2018 -2020 Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

© 2018 -2020 InXecuitve Management & Assistance Group SCA