NEWSLETTER

Granada, Hiszpania.18.06.2018

"Deklaracja z Granady"
Podwaliny idei MCBFS

Przemówienie inauguracyjne VI Szkoly Letniej i Międzynarowej Konferencji: „Doświadczenie Solidarności. Pragnienie godności pracownika i jego spełnienie" jakie wygłosił Bogdan Biś, w imieniu Przewodniczacego KK NSZZ "Solidarność" P. Dudy nazywane od tego momentu "Deklaracją z Granady" wskazało na podstawowe kierunki idei właśnie powstającego "Międzynarodowego Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności"

1/1

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności


Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
ul. Bernardyńska 3
31-069 Kraków

Polska

© 2018 -2020 Międzynarodowe Centrum Badań nad Fenomenem Solidarności

© 2018 -2020 InXecuitve Management & Assistance Group SCA